Zakład Usług Miejskich Sp. z o. o. w Dębicy istnieje od dnia 2 stycznia 2008 roku jako następca prawny Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dębicy, który na rynku funkcjonuje od 1992 roku.

Organem założycielskim jest Gmina – Miasta Dębica, która w drodze aktu założycielskiego podpisała umowę o utworzeniu Spółki pod nazwą Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297564 , w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego z kapitałem zakładowym w wysokości 2 716 700,00 zł.

Spółkę reprezentują:

  • Prezes Zarządu: Andrzej Osocha

Siedzibą Spółki jest miasto Dębica.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą o dużym doświadczeniu zawodowym.

Na rynku usług komunalnych istniejemy od 1992 roku.