INFORMACJA W/S PSZOK-U

 

Urząd Miejski w Dębicy informuje, że wprowadzono limity w przyjmowaniu odpadów od mieszkańców:

  1. opony – 6 szt./rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości/lokalu mieszkalnego,

  2. odpady remontowo-budowlane (papa, wełna, styropian, tworzywa sztuczne budowlane) w łącznej ilości do 200 kg/rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości/lokalu mieszkalnego,

  3. odpady remontowo-budowlane - gruz w łącznej ilości do 500 kg/rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości/lokalu mieszkalnego,

  4. odpady wielkogabarytowe w ilości 200 kg/rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości/lokalu mieszkalnego.

Większa ilość odpadów wielkogabarytowych, remontowo-budowlanych oraz opon przyjmowane będą za dodatkową opłatą określoną w uchwale w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług.

W związku z wprowadzonymi zmianami prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyjmowania odpadów oraz uchwałami.

 

W 2023 roku PSZOK będzie czynny w następujących godzinach:

od listopada do marca:

od poniedziałku do soboty 8:00 - 16:00

niedziela - nieczynne

od kwietnia do października

Poniedziałek 8:00 - 16:00

Wtorek - piątek 8:00 - 18:00

Sobota 8:00 - 16:00

Niedziela - nieczynne

Dni ustawowo wolne od pracy, Wigilia, Wielki Piątek, Wielka Sobota, od 29.12 do 31.12. - nieczynne

Przerwa: 12:00 do 12:15

Ostatni transport odpadów będzie przyjmowany najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Punktu.

Informacje na temat PSZOKU w Dębicy


Mieszkańcy we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają odpady komunalne zebrane w sposób selektywny do PSZOK, które będą odebrane nieodpłatnie.

Link: Regulamin PSZOK w Dębicy (format PDF, rozmiar 5,45 MB)

Link: Jednorazowe upoważnienie - PSZOK (format PDF, rozmiar 342 kB)

Link: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (format PDF, rozmiar 37 kB)

Link: Klauzula informacyjna dotycząca RODO (format PDF, rozmiar 432 kBb)

Link: Wzór druku przyjęcia odpadów w PSZOK - budynki wielorodzinne (format PDF, rozmiar 56 kB)

 

odpady zmieszane

Odbiór odpadów od podmiotów gospodarczych z terenu miasta Dębica

Zakład Usług Miejskich świadczy usługi odbioru odpadów zmieszanych od podmiotów gospodarczych z terenu miasta Dębica. Jednocześnie oferuje możliwość zakupu lub dzierżawy pojemników i kontenerów na śmieci.