Usługi w zakresie zieleni:

 • Specjalistyczny sprzęt wysokiej klasy do utrzymywania terenów zielonych, koszenia, usuwania liści itp;Zdjęcie z oferty usługi w zakresie zieleni
 • Zakładanie lub renowacja trawnika;
 • Koszenie użytków zielonych kosiarką rotacyjną lub bijakową;
 • Koszenie trawnika kosiarką spalinową lub kosą żyłkową;
 • Cięcie żywopłotów;
 • Utrzymanie i pielęgnacja: rabat kwiatowych, klombów, kwietników, skalników;
 • Oprysk chemiczny drzew i krzewów;
 • Cięcie pielęgnacja i prześwietlanie drzew;
 • Zdjęcie przedstawia usługi porządkoweŚcięcie drzew (w tym z użyciem podnośnika);
 • Przycinanie i formowanie krzewów ozdobnych;
 • Załadunek i wywóz obciętych gałęzi, skoszonej trawy lub zgrabionych liści;
 • Kompleksowe usługi w zakresie utrzymania ogrodów;
 • Zakładanie ogrodów wg gotowego projektu lub z zaprojektowaniem;
 • Rekultywacja nieużytków.

Usługi w zakresie utrzymania czystości terenów i obiektów:

 • Specjalistyczny sprzęt wysokiej klasy małogabarytowy do utrzymania czystości parkingów, chodników itp.Obraz przedstawia czyszczenie miasta
 • Utrzymanie czystości na drogach, chodnikach i placach (ręczne i mechaniczne);
 • Utrzymanie fontann, oczek wodnych i basenów;
 • Załadunek i wywóz zgrabionych liści;
 • Załadunek i wywóz odpadów śmieci;
 • Dorywcze roboty porządkowe;
 • Sprzątanie terenów i obiektów.

Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników:

 • Na zdjęciu znajduje się tabor do odśnieżania drógRęczne i mechaniczne odśnieżanie i posypywanie piaskiem lub mieszanką piaskowo-solną dróg (chodników, placów, parkingów, schodów i podjazdów),
  wywóz śniegu, usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z dachów.

Roboty remontowo-budowlane i drogowe:

 • Prace remontowo – budowlane;
 • Budowa nowych obiektów /domów jednorodzinnych/ – kompleksowo;
 • Budowa chodników, podjazdów, dróg;
 • Remonty dróg chodników w tym emulsją na gorąco i masą asfaltową na zimno;Zdjęcie koparki
 • Budowa i konserwacja oświetlenia ulicznego i ogrodowego;
 • Oznakowanie jezdni pionowe i poziome;
 • Regulacja studni kanalizacji i kratek ściekowych;
 • Konserwacja i oczyszczanie rowów, przelotów, studzienek.

Usługi inne:

 • Zdjęcie zwyżki podczas pracyMontaż banerów i reklam;
 • Prace spawalnicze;
 • Usługa zwyżką.

Usługi sprzętu:

 • Zamiatarka HAKO do chodników i placów;
 • Kosiarka HAKO specjalistyczna z pojemnikiem na trawę;
 • Koparko-ładowarka KOMATSU;
 • Wiertnica – wywiercanie otworów pod ogrodzenia;Zdjęcie traktora
 • Koparko-ładowarka;
 • Podnośnik montażowy P-183;
 • Równiarka drogowa SHM4;
 • Zamiatarka do jezdni;
 • Ciągnik z przyczepą samowyładowczą do 4,5t;
 • Ciągnik z broną talerzową;
 • Ciągnik z opryskiwaczem;
 • Ciągnik z kosiarką rotacyjną (talerzową);Na zdjęciu jest koparko ładowarka
 • Ciągnik z kosiarką bijakową;
 • Ciągnik z rębarką;
 • Przyczepa samowyładowcza do 4,5 t;
 • Samochód samowyładowczy do 5t;
 • Samochód dostawczy do 0,9t;
 • Pług wirnikowy.