Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. prowadzi:

Biuro Obsługi Mieszkańców

ul. Ratuszowa 12

39-200 Dębica

 

Czynne:

poniedziałek: 7:00-17:00

wtorek - piątek: 7:00-15:00

 

Kontakt telefoniczny:  (+48) 14 681 64 86

 

W związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa w walce z koronawirusem informujemy, że odbiór odpadów pozostaje bez zmian, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zwracamy się jednocześnie z prośbą o zachowanie podstawowych zasad sanitarnych, tj. niewrzucanie odpadów luzem do pojemnika (zwłaszcza zużytych środków higienicznych - pieluch, papieru toaletowego, chusteczek - przed wrzuceniem do kosza spakujmy te odpady do worków).

 

Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. odbiera odpady komunalne od mieszkańców miasta Dębica zgodnie z ustalonym harmonogramem zamieszczonym poniżej (do pobrania poniżej):

 

Zmiany w odbiorze odpadów popiołu i bioodpadów z terenu Gminy Miasta Dębica.

Informujemy, że odbiór bioodpadów będzie realizowany z terenów:

  • w zabudowie jednorodzinnej w okresie od kwietnia do października 1 raz na 2 tygodnie, w pozostałe miesiące 1 raz na 4 tygodnie,
  • w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej 1 raz na tydzień.

Odbiór popiołu i żużli z domowych palenisk będzie realizowany 1 raz na 2 tygodnie w okresie od października do kwietnia, w pozostałe miesiące roku odpady należy dostarczyć do PSZOK przy ulicy Drogowców 13.

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XXXII/255/2020 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym